Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu na období 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 20.07.2022 10:00
Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice
podlimitní Zadáno 19.07.2022 04.08.2022 10:00
PD a AD pro realizaci PSZ Tvrdín, Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 29.07.2022 08:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 26.07.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 01.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 04.08.2022 09:00
TDS na stavbu polní cesty NCH 1 v kat. území Obděnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 26.07.2022 10:00
Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou
nadlimitní Zadáno 18.07.2022 19.08.2022 09:00
TDS a BOZP u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 28.07.2022 10:00
Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 01.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
nadlimitní Zadáno 15.07.2022 23.08.2022 09:00
Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 15.07.2022 04.08.2022 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 22.07.2022 10:00
Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou
podlimitní Zadáno 14.07.2022 02.08.2022 09:00
TDS pro stavbu Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 26.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016