Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 45818
Systémové číslo: P24V00000290
Evidenční číslo zadavatele: KoPÚ / SP2194/2024-505101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-007932
Datum zahájení: 19.02.2024
Nabídku podat do: 18.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Svrabov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Svrabov, mimo zastavěné území obce. Celková předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je 359 ha. Vzhledem k výškovým rozdílům, vysokému zornění, umístění k.ú. v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Jordán a vysoké erozní ohroženosti daného k.ú. se předpokládá nutnost zapracování rozsáhlých protierozních opatření do návrhu KoPÚ, podkladem bude Studie protierozní a protipovodňové ochrany povodí vodní nádrže Jordán (VÚMOP 2010).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 872 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy