Veřejná zakázka: Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Chrást u Plzně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 46497
Systémové číslo: P24V00000970
Evidenční číslo zadavatele: SP3123/2024-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2024
Nabídku podat do: 27.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Chrást u Plzně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně. Realizace zahrnuje rekonstrukci dvou rybníků, výstavbu 3 nových tůní, vybudování přístupové komunikace a výsadbu. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chrást u Plzně.
Realizací opatření dojde ke zvýšení retenční schopnosti území, zlepšení kvality vody s dočištěním, stabilizaci erozních rýh a nádrží, posílení ochrany území před velkými vodami, vybudování krajinotvorného prvku, posílení rekreační funkce předmětné lokality.
Výstavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví obce Chrást č. parcelní 2035, 2630, 2573 v k. ú. Chrást u Plzně. Rybníky R1, R2 a tůně T1, T2 a T3 budou vybudovány jako průtočné na bezejmenném vodním toku č. h. p. 1-11-01-0050-0-00 v k. ú. Chrást u Plzně ve správě Lesů České republiky.
Předmět veřejné zakázky je dle projektové dokumentace členěn na 7 stavebních objektů:
SO-1 Rybník R1
SO-2 Rybník R2
SO-3 Tůně T1, T2, T3
SO-4 Kácení
strana 2 z 10 2024
SO-5 Výsadba
SO-106 Přístupová komunikace
SO-7 VON
Stavební objekty budou tvořit jeden funkční celek a je žádoucí, aby výstavba byla provedena v jednom časovém rámci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 523 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy