Veřejná zakázka: Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 46594
Systémové číslo: P24V00001068
Evidenční číslo zadavatele: OZ/SPU SZ221667/2024/Hoř
Datum zahájení: 05.06.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků nacházejících se na ložiscích
nerostných surovin pro převody dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 odst. 3, písm. b), d) zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, převody dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 150/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle ustanovení § 20 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a dále pro účely stanovení výše pachtovného

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 499 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelnu Státního pozemkového úřadu na adrese
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky