Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (kácení) 30.10.2018
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (minitendr, kácení) 30.10.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov 30.10.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Šanov 30.10.2018
SoD KoPÚ v k. ú. Měnín - dodatek č. 10 (GDPR) 30.10.2018
Dodatek č. 4 k SoD - KoPÚ Spikaly 29.10.2018
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo KoPÚ Trotina 29.10.2018
Dodatek č. 6 k SoD KoPÚ v k.ú. Žďárec (termín, GDPR) 29.10.2018
Jednotné označení budov SPÚ a výměna nevyhovujících orientačních systémů v budovách KPÚ pro Plzeňský kraj 29.10.2018
Smlouva o dílo na zpracování IGP pro KoPÚ Boleslav 29.10.2018
Smlouva o dílo Předběžný geotechnický průzkum KoPÚ Pržno u Vsetína 29.10.2018
Dodatek č. 2 k SoD - KoPÚ Charvatce u Jabkenic 26.10.2018
dodatek č.5 SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany (méněpráce, GDPR) 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Časy 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Dašice 26.10.2018
KoPÚ D35_2.etapa - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje 26.10.2018
Objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Krnov - Horní předměstí, okres Bruntál 26.10.2018
Rámcová smlouva - Zajištění kongresových služeb 26.10.2018
Smlouva o dílo č. 1015-2018-504201_Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny 26.10.2018
SoD KoPÚ v k. ú. Hrubá Vrbka a v k.ú. Malá Vrbka 26.10.2018