Smlouva: Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS R185 - Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13431
Evidenční číslo: 203-2021-514201
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 120 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 145 200,00
Zadávací řízení: TDS - Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina

Název (předmět)

Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS R185 - Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Jedná se o provádění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP při realizaci dvou na sebe navazujících polních cest, realizované v rámci KoPÚ v k.ú. Habřina a dle schváleného PSZ. Jedná se o cesty s názvem C8 a C11, obě dvě jsou cesty hlavní, jednopruhové, kategorii P 4,5/30, šířka jízdního pruhu 3,5 m s asfaltobetonovým povrchem + 2 x 0,50 m zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu.
Celková délka účelových komunikací je 1 599 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy