Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Chvalšiny (VPC 1) 04.10.2017
Výzva č. 5 k provedení geodetických služeb v okrese Kroměříž dle rámcové smlouvy č. 600-2016-525101 04.10.2017
Analýza odtokových poměrů povodí Vojenického potoka 03.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna 03.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Uničova 03.10.2017
KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory 03.10.2017
Přeložka distribučního zařízení k dodávce el. energie v k.ú. Vysoká Libyně 03.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Hořovicko 03.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Skrbeň 03.10.2017
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0038 pro stavbu R 179 - Cesta CA v k.ú. Nepasice, okr. Hradec Králové 03.10.2017
TDI na stavbu "Polní cesta RCH 3 v k.ú. Kozí Hory" 03.10.2017
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu Obtoková stoka Debrník 03.10.2017
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ – KPÚ pro Liberecký kraj 03.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořice u Mirotic 02.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova 02.10.2017
Poskytování služeb spojených se správou HIM SPÚ 02.10.2017
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH DBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 - 2018 02.10.2017
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH DBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 - 2018 02.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Benešova Hora 02.10.2017
Stavba polní cesty C4 v k.ú. Újezd u Brna 02.10.2017