Smlouva: Licenční smlouva na Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13448
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 455 625,00
Cena v Kč vč. DPH: 455 625,00
Zadávací řízení: Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR

Název (předmět)

Licenční smlouva na Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této zakázky je pořízení srážkových dat pro území ČR v pravidelném intervalu jednoho roku po dobu 4 let. Data jsou pořizována pozemními stanicemi a radary a budou získávána za účelem dalšího zpracování a využita v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy s provazbou na připravovanou Protierozní vyhlášku. Tato data budou kontinuálně předávána formou vzdáleného přístupu ze strany ČHMÚ.
Specifikace produktu: Kombinované odhady srážek z radarů a srážkoměrů MERGE utm33_cz-merge-YYYMMDD-hhmm-60.asc (1h sumy – přepočet s předběžnou kontrolou srážkoměrů – pomocný přepočet v odpoledních/večerních hodinách daného dne pro sumy od 6UTC do odpoledne daného dne a hlavní přepočet v dopoledních hodinách pro sumy od 6UTC předchozího dne do 6UTC daného dne). Formát ESRI ASCII GRID.
Více informací je v příloze č. 4 výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy