Smlouva: SOD 11/2021/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14033
Evidenční číslo: 11/2021/504203
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 992 502,59
Cena v Kč vč. DPH: 2 410 928,13
Zadávací řízení: Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice

Název (předmět)

SOD 11/2021/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění ve výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice. Polní cesta VC2-R je navržena jako jednopruhová kategorie P 3,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m, krajnice nejsou navrženy. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. Pláň je odvodněna do štěrkové zasakovací rýhy. V úseku km 0,39383 - KÚ je po pravé straně ve směru staničení navržen rigol ze žulové kostky pro zachycení vod stékajících z přilehlého terénu. Rigol je zaústěn do tří dlážděných průlehů přes cestu v místech kde dnes povrchová voda cestu přetéká. Pro odvod povrchové vody z vozovky jsou navrženy ještě 4 ocelové svodnice v úsecích cesty s větším podélným sklonem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy