Smlouva: Smlouva o dílo - R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13995
Evidenční číslo: 619-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 480 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 10 260 800,00
Zadávací řízení: R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Název (předmět)

Smlouva o dílo - R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby polní cesty C2B v k.ú. Nepasice dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepasice.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO – 102 HC2B
SO – 901 Výsadby

SO – 102 HC2B (cesta hlavní, jednopruhová, v kategorii P 5,0/30, vozovka 4,5 m s asfaltobetonovým povrchem a 2x0,25 m zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, s třídou dopravního zatížení V. Délka komunikace 1,4898 km. Jedná se o rekonstrukci stávající vyježděné polní cesty, v druhé půlce o novostavbu. Polní cesta C2B začíná ve staničení km 0,000 napojením na již zrealizovanou část cesty C2A a pokračuje mezi poli až na hranici sousedního k.ú. Librantice, kde v km 1,489 končí napojením na již v minulosti zrealizovanou polní cestu s názvem Jižní. Součástí tohoto stavebního objektu jsou i propustky, sjezdy na pole, 4 výhybny, příkopy, odvodnění apod.)
SO – 901 Výsadby (liniová výsadba 39 ks ovocných stromů – jabloň, švestka, třešeň)

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy