Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13984
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 72 600,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy