Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14000
Evidenční číslo: 516-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 428 179,84
Cena v Kč vč. DPH: 17 458 097,61
Zadávací řízení: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba polních cest C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice, které byly schváleny v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice.
Cesta C2 je navržena v délce 1 542,4 m s povrchem z asfaltobetonu. Šířka jízdního pruhu v km 0,004 4 - 1,375 6 je 3,5 m s krajnicemi z drceného kameniva 2 x 0,25 m, což odpovídá kategorii P4,0/30. Šířka jízdního pruhu v km 1,375 6 - 1,546 8 je 3,0 m s krajnicemi z drceného kameniva 2 x 0,25m, což odpovídá kategorii P3,5/30.Cesta C16 je navržena o délce 331,9 m s povrchem z asfaltobetonu. Šířka jízdního pruhu je 3,0 m s krajnicemi z drceného kameniva, 2x0,25 m, což odpovídá kategorii P3,5/30.
Součástí realizace je kácení, výsadba doprovodné zeleně, stavba propustků, zasakovacíh jímek, sjezdů na okolní pozemky, napojení na stávající cesty, kde budou usmístěné svislé dopravní značky s omezením.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy