Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Třitim a v k. ú. Žumberk u Nových Hradů
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 13.06.2016 09:00
„Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Ústecký kraj pro Pobočku Děčín“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 06.05.2016 09:00
Koučování pro Státní pozemkový úřad – Rozvíjení potenciálu a úrovně manažerských dovedností
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 25.04.2016 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 04.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítonice u Znojma
podlimitní Zadáno 19.04.2016 10.05.2016 09:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice
nadlimitní Zadáno 16.04.2016 09.06.2016 09:00
KoPÚ Hetlín, KoPÚ Malá Skalice u Zbraslavic, JPÚ Vraník /II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 13.05.2016 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany
nadlimitní Zadáno 15.04.2016 07.06.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Hořín, Skuhrov
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.06.2016 10:00
JŘBU KoPÚ Olešeneka - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 20.04.2016 13:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro hl. město Prahu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 25.04.2016 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty C10 v k.ú. Svinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2016 05.05.2016 08:15
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Domaslavice a komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volovec
nadlimitní Zadáno 08.04.2016 31.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osíčko
podlimitní Zadáno 08.04.2016 25.04.2016 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: HPC1 v k.ú. Růžová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 20.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016