Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 02.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín
nadlimitní Zadáno 21.05.2019 26.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 08:30
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč
podlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pelejovice
podlimitní Zadáno 17.05.2019 17.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
podlimitní Zadáno 17.05.2019 10.06.2019 08:00
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Část 1: Nový agendový informační systém
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 24.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
podlimitní Zadáno 16.05.2019 05.06.2019 08:00
Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany
nadlimitní Zadáno 15.05.2019 21.06.2019 09:00
Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 22.05.2019 10:00
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
podlimitní Zadáno 14.05.2019 31.05.2019 09:00
Projektová dokumentace pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
nadlimitní Zadáno 10.05.2019 27.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016