Veřejná zakázka: Část 2) Realizace LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41394
Systémové číslo: P23V00000198
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-016362
Jedná se o část veřejné zakázky: Realizace LBK6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, LBK5 a LBK6 v k.ú. Vyskeř
Datum zahájení: 23.01.2023
Nabídku podat do: 08.02.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 2) Realizace LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace lokálního biokoridoru LBK5 v k.ú. Vyskeř bude provedena na pozemcích p. č. 3993 a p. č. 3994 o celkové délce 580 m a šíři 20 m. Biokoridor LBK6 bude zrealizován v tomtéž katastrálním území na p.p.č. 3995 a 3996, o celkové délce 530 m a šíři 20 m a bude rozdělen do dvou úseků (I. úsek o délce 300 m, II. úsek o délce 230 m). Příjezd bude zajištěn z polní cesty C39, C43 a silnice III/27926, které vedou podél zájmových parcel. Travní porosty budou založeny na 15 302 m2, vysazeno bude 97 ks stromů a 684 ks keřů. V rámci realizace bude zřízeno oplocení výsadeb o délce 533 m. Součástí realizace je zajištění publicity projektu.
Dle projektové dokumentace je realizace členěna na jednotlivé stavební objekty:
SO – 01 LBK5 a LBK6
SO – 02.1 péče dokončovací 1. rok
SO – 02.2 péče rozvojová 2.-3. rok
SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok (NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY)
Součástí realizace biokoridorů je zajištění následné péče o porost po dobu 3 let od výsadby (péče dokončovací v 1. roce po výsadbě a péče rozvojová ve 2. a 3. roce po výsadbě). SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a bude plně v kompetenci obce Vyskeř.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 816 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky