Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce "Obtížné situace v životě manažera, Mindfulness"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 20.07.2021 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
nadlimitní Zadáno 16.07.2021 17.08.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků na ocenění staveb Jezbořice a Březová nad Svitavou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 30.07.2021 12:00
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:00
PD a AD pro realizace PSZ v okrese Chomutov 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 30.07.2021 14:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 16.07.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic
nadlimitní Zadáno 14.07.2021 16.08.2021 09:00
Návod k aplikaci studie odtokových poměrů pro pozemkové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 22.07.2021 10:00
Stavba – Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice
podlimitní Zadáno 14.07.2021 03.08.2021 09:00
Autorský dozor při rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 21.07.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Řešín HS04
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 22.07.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy na rekonstrukci přídělů v k.ú. Doksy u Máchova jezera, Kravaře v Čechách a v k.ú. Blíževedly
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 28.07.2021 13:00
KoPÚ Ratenice
nadlimitní Zadáno 13.07.2021 18.08.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
podlimitní Zadáno 13.07.2021 02.08.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 19.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016