Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Protipovodňová ochrana obce Dyjákovičky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 23.06.2022 09:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 14.06.2022 00:00
Výzva č. 8 k podání nabídek v kategorii A2-CB: Údržba HOZ Táborsko
nadlimitní Zadáno 10.06.2022 27.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně
podlimitní Zadáno 10.06.2022 30.06.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krakovec u Rakovníka
podlimitní Zadáno 10.06.2022 29.06.2022 08:30
Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH).
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 20.06.2022 16:00
Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 10.06.2022 12:00
KoPÚ Radvanice v Čechách a KoPÚ Slavětín u Radvanic
podlimitní Zadáno 09.06.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Čečelice
nadlimitní Zadáno 09.06.2022 13.07.2022 08:30
Projektová dokumentace: Polní cesty Truskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 27.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice
podlimitní Hodnocení 08.06.2022 27.06.2022 09:00
Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Kosmo, Netolice, Sedlovice, Smědeč, Šipoun a Šumavské Hoštice
podlimitní Vyhodnoceno 08.06.2022 28.06.2022 09:00
Výzva č. 7 k podání nabídek v kategorii A1-HK: Údržba HOZ Končice
nadlimitní Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)
podlimitní Hodnocení 08.06.2022 27.06.2022 09:00
Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín
podlimitní Zadáno 08.06.2022 29.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016