Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD včetně zajištění stavebního/vodoprávního povolení - Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 11:00
Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 31.07.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2019 17.07.2019 08:30
Vzdělávací akce - Měkké dovednosti a manažerské dovednosti
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 03.07.2019 10:00
Zajištění komplexní technické pozáruční péče výplatních strojů a poštovních vah
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 03.07.2019 10:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 02.07.2019 09:00
Geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Chvaletín a KoPÚ v k.ú. Popelín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 02.07.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
podlimitní Zadáno 21.06.2019 11.07.2019 09:00
Odvodnění části komunikace v k.ú. Hlubočky parc.č. 2750/3
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 28.06.2019 10:00
Projektové dokumentace pro realizaci SZ v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 08.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Selibov
podlimitní Zadáno 20.06.2019 10.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šitbořice
nadlimitní Hodnocení 20.06.2019 23.07.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 31.07.2019 10:00
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Předlánce
podlimitní Zadáno 19.06.2019 08.07.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar
podlimitní Vyhodnoceno 18.06.2019 09.07.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016