Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení modulu Word šablony dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 22.02.2024 08:00
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k. ú. Dubnice pod Ralskem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2024 21.02.2024 10:00
Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 11.03.2024 09:00
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2024/1
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 29.02.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 27.02.2024 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
nadlimitní Hodnocení 19.02.2024 18.04.2024 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 09:00
Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic
podlimitní Vyhodnoceno 16.02.2024 13.03.2024 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Staré Sedliště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k. ú. Luhov u Mimoně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2024 15.02.2024 10:00
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2024 15.02.2024 10:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 23.02.2024 08:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Bezděkov u Damnova VN
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 23.02.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice – dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2024 21.02.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče
podlimitní Zadáno 12.02.2024 01.03.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016