Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba Mokřadu 1 v k.ú. Malá Vrbka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 02.05.2024 09:00
Následná péče Neratov
podlimitní Zadáno 15.04.2024 02.05.2024 09:00
Mokřady 1, 2, 3 k.ú. Český Herálec
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 02.05.2024 08:00
PD pro realizaci polní cesty VC51 v k.ú. Slavonice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 26.04.2024 10:00
PD pro realizaci vodní nádrže "U Rozcestí" a "U Trati" v k.ú. Popelín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 26.04.2024 10:00
Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2024 29.04.2024 08:00
Projektová dokumentace pro realizaci stavby "PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
podlimitní Zadáno 11.04.2024 30.04.2024 08:00
PD - Polní cesta C1 v k.ú. Bratříkovice u Nechvalic, obec Nechvalice, okres Příbram
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 23.04.2024 09:00
TDS - R 193 - Cesta C11 v k. ú. Skalička nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 17.04.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písek u Jablunkova - dopracování
nadlimitní Vyhodnoceno 10.04.2024 06.06.2024 09:00
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa
nadlimitní Zadáno 09.04.2024 14.05.2024 09:00
LBK 308 a LBK 309 v k. ú. Pesvice
nadlimitní Vyhodnoceno 09.04.2024 16.05.2024 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP – Realizace PSZ v k. ú. Světlík
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Objednávka č. 1/2024 na vypracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro navrhované prvky PSZ v rámci KoPÚ v k.ú. Janův Důl a KoPÚ v k.ú. Horní Chrastava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2024 09.04.2024 06:35
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016