Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování prováděcí PD - Polní cesty HC1 a HC3a v k.ú. Simtany
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 13.04.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Studené
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 18.04.2023 08:00
Činnost koordinátora BOZP pro stavbu "Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 06.04.2023 16:00
Technický dozor stavebníka na akci „Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 06.04.2023 09:00
TDS a BOZP Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 31.03.2023 09:00
Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř
podlimitní Zadáno 30.03.2023 24.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro ocenění staveb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 13.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 13.04.2023 09:00
Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2023,2024
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 17.04.2023 10:00
Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka
podlimitní Zadáno 27.03.2023 04.05.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu rybníka Jílovka v k.ú. Zahrádky u České Lípy, vč. zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 03.04.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
podlimitní Zadáno 24.03.2023 03.05.2023 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého
nadlimitní Zadáno 24.03.2023 03.05.2023 09:00
PD vč. AD a GTP pro cestu VPC 2 v k.ú. Újezd u Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 12.04.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016