Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace Budišovsko I. etapa
podlimitní Zadáno 03.05.2021 02.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava
nadlimitní Zadáno 30.04.2021 07.06.2021 09:00
Projektová dokumentace na stavbu polní cesty VPC 14 Chraštice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 11.05.2021 14:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Polní cesty HPC2 a HPC3 v k.ú. Stará Říše“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 12.05.2021 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice
podlimitní Zadáno 30.04.2021 18.05.2021 09:00
Výměna ústředny pro EPS - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 10.05.2021 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Ochoz u Konice - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 07.05.2021 09:00
Realizace větrolamů v k. ú. Chvalín
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 03.06.2021 09:00
Poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje aplikací Servicedesk a Centrum aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 13.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu "Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 07.05.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Veselá u Častrova a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 07.05.2021 09:00
TDS a koordinátor BOZP - Realizace souboru staveb v k.ú. Horní Ředice a Malé Výkleky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 07.05.2021 09:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okrese Beroun 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 20.05.2021 10:00
Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa
podlimitní Zadáno 28.04.2021 14.05.2021 09:00
Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavíčky
podlimitní Zadáno 28.04.2021 17.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016