Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanál Krhovice - Hevlín - rekonstrukce stavidel
podlimitní Zadáno 29.07.2021 17.08.2021 10:00
Projektová dokumentace: Polní cesty Mačkov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 17.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka
nadlimitní Zadáno 29.07.2021 31.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
nadlimitní Zadáno 29.07.2021 06.09.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
podlimitní Zadáno 29.07.2021 20.08.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Lhotice u Jemnice
podlimitní Zadáno 29.07.2021 16.08.2021 09:00
KoPÚ v k.ú. Postřekov
nadlimitní Zadáno 28.07.2021 02.09.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Bochovice
podlimitní Zadáno 27.07.2021 26.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Krucemburku
podlimitní Zadáno 26.07.2021 12.08.2021 09:00
KoPÚ Stonařov
nadlimitní Zadáno 26.07.2021 02.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
nadlimitní Zadáno 26.07.2021 01.09.2021 09:00
Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova
nadlimitní Zadáno 23.07.2021 24.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
podlimitní Zadáno 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
nadlimitní Zadáno 22.07.2021 30.08.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kuňovice a Křešice u Divišova
podlimitní Zadáno 22.07.2021 11.08.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016