Smlouva: SoD_PD – Výsadba LBC17 a biokoridorů v k.ú. Kratochvilka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21285
Evidenční číslo: 1320-2023-523101
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 197 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 238 975,00
Zadávací řízení: PD – Výsadba LBC17 a biokoridorů v k.ú. Kratochvilka

Název (předmět)

SoD_PD – Výsadba LBC17 a biokoridorů v k.ú. Kratochvilka

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace na prvky Územních systémů ekologické stability LBC17 Pod Bílou vodou vč. obnovy protierozních mezí, lokální biokoridory K12-16, K16-17 a K17-N, které jsou součástí plánu společných komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kratochvilka. Dále jejich projednání a zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených výsadbou, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených výsadbou.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy