Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Bukovka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3371
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 883 350,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 278 854,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Bukovka

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Bukovka

Stručný popis

Komplexní pozemkové úpravy Bukovka.
Do obvodu pozemkové úpravy je zahrnuto přibližně 60 % katastrálního území. Z obvodu je vyjmuta zastavěná část obce a část rozlehlých lesních pozemků a vodních ploch v jižní a jihovýchodní části území. Do obvodu pozemkové úpravy je zahrnuta část k.ú. Lázně Bohdaneč ležící jihovýchodně od intravilánu obce Bukovka.
Předpokládaná výměra území dotčeného pozemkovou úpravou je přibližně 351 ha (335 ha k.ú. Bukovka a 16 ha k.ú. Lázně Bohdaneč). Obvod pozemkové úpravy zahrnuje pozemky zemědělského půdního fondu (cca 314 ha) a dále pozemky určené k plnění funkce lesa (cca 14 ha), které se rozprostírají převážně v jižní části řešeného území.
Do předpokládaného obvodu komplexní pozemkové úpravy Bukovka je zahrnuto 122 Listů vlastnictví se 148 vlastníky.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy