Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Krumsín O1

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11991
Evidenční číslo: 0080-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 99 926,00
Cena v Kč vč. DPH: 120 910,46
Zadávací řízení: Údržba HOZ Krumsín O1

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Krumsín O1

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov, ORP Prostějov – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva s následným shrabáním a uložením na břehových hranách, odstranění křovin, které se nachází v průtočném profilu koryta včetně jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění větví z koryta odvodňovacího zařízení včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění splavené ornice a úprava průtočného profilu HOZ svahováním. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,950 km v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy