Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Nákup GNSS zařízení: Část 1 – Nákup zařízení pro podporu sběru terénních údajů 01.07.2016
Oprava hráze rybníka v k.ú. Podmokly u Úněšova 01.07.2016
Projektová dokumentace - Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Jinačovice, lokalita "Sever" 01.07.2016
Vícepráce Polní cesty Paračov za vilou - JŘBU 01.07.2016
Zajištění provozu kotelen a údržby budovy ústředí SPÚ 01.07.2016
Zpracování projektové dokumentace na stavbu polní cečsty C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu 01.07.2016
Klimatizace v sídle KPÚ pro JmK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 30.06.2016
Most přes Polančici v k.ú. Polanka nad Odrou 30.06.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 30.06.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 30.06.2016
SOD "polní cesty VPC2, VPC4 v k.ú. Chratice" 30.06.2016
Příkazní smlouva - Miřetice 29.06.2016
Příkazní smlouva-Sedlečko 29.06.2016
Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn. 29.06.2016
VYS - Jednoduché pozemkové úpravy - nedokončené scelení v k.ú. Dolní Heřmanice 29.06.2016
PD Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko 28.06.2016
Smlouva dílo - Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi 28.06.2016
Rekonstrukce elektro rozvodů a přípojka NN provozní budovy SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj 27.06.2016
Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves 27.06.2016
Zajištění prověřování hmotného investičního majetku v příslušnosti SPÚ 27.06.2016