Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova 08.11.2017
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Koruna 08.11.2017
Objednávka HOZ Třeboň I. 08.11.2017
PD na polní cesty C 1, C 15, C 16 a na tůň VN 100 v k.ú. Vlčice u Blovic včetně AD 08.11.2017
PD – Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí 08.11.2017
Analýza současného stavu správy dokumentů a školení správců spisovny systému ICZ e-spis 07.11.2017
Objednávka HZZ B.B.V. 8. a 9. stavba - revize tlakových nádob 07.11.2017
Oprava odvodňovacího kanálu - Sedlice u Blatné 07.11.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Zákupy 07.11.2017
Vytýčení pozemků v územní působnosti Pobočky Břeclav - ZIMA 2017 07.11.2017
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup prosinec 2017) 06.11.2017
Projektová dokumentace polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves 06.11.2017
Stavba suchého poldru v k.ú. Olešná u Radnic 06.11.2017
Vytyčení pozemků po KoPÚ 2018 v působnosti pobočky Vyškov 06.11.2017
VZ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorník nad Veličkou a Nová Lhota u Veselí nad Moravou - část 1 Javorník - dodatek 4 06.11.2017
Projektová dokumentace pro rekonstrukci rybníku a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice 03.11.2017
Rámcová dohoda - servis vozidel Pobočky Chrudim 03.11.2017
Rámcová dohoda - servis vozidel Pobočky Svitavy 03.11.2017
Smlouva o dílo na provedení AD v k.ú. Větřkovice 03.11.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v k.ú. Větřkovice 03.11.2017