Smlouva: Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18821
Evidenční číslo: 24-2023-520201
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 294 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 356 587,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy

Název (předmět)

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polní cesty VC3, brodu B2 (na pozemku KN p. č. 1217 a části pozemku KN 1219 LV 10001, v PSZ cesta označena jako VC3-R) a svodného průlehu SV1 (na pozemku KN p. č. 1029 (v PSZ je průleh označen jako PRU_SV 1), včetně podrobného GTP, vycházející z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárovice u Jihlavy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy