Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves - dopracování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18794
Evidenční číslo: 201-2023-505101
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 287 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 557 512,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov a k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves - dopracování

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves - dopracování

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je dopracování návrhů již dříve zahájených komplexních pozemkových úprav, kdy původní zhotovitel nedokončil návrhové práce a muselo být odstoupeno od smluv. Jedná se o dopracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Dolní Bolíkov a KoPÚ v katastrálním území Dolní Bolíkov – Nová Ves včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ je zahrnuta většina katastrálního území bez souvisle zastavěného území a lesních porostů. Výměra pro KoPÚ v k.ú. Dolní Bolíkov je 81 ha a pro KoPÚ v k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves je 217 ha. Důvodem pro zahájení KoPÚ bylo řešení přídělů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy