Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00003608
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Datum otevření: 20.09.2021
Datum zavedení: 09.05.2022 08:00
Datum ukončení: 19.01.2026 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Udržovací práce spočívají v posečení porostu v průtočném profilu kanálu, tj. ze dna a svahů vč. shrabání a likvidace posečené hmoty, odstranění křovin a kácení dřevin (standardní i rizikové) podél a v profilu kanálu vč. likvidace dřevní hmoty a odstranění splavené ornice a usazenin z profilu melioračního kanálu vč. jeho likvidace.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS