Veřejná zakázka: Výzva č. 39 k podání nabídek v kategorii A2-HK: Údržba HOZ Lovčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 40064
Systémové číslo: P22V00002863
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 268103/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 6. A2-HK - Sečení melioračních kanálů s případným odstraněním křovin - Hradec Králové
Datum zahájení: 22.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 39 k podání nabídek v kategorii A2-HK: Údržba HOZ Lovčice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Lovčice u Nového Bydžova a Velké Výkleky, ORP Hradec Králové a Poděbrady, povodí Labe. Udržovací práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,963 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. U objektu SO 1 bude provedeno sečení divokého porostu z průtočného profilu HOZ včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou. Dále bude odstraněno křoví a dva stromy. Veškerá neupotřebitelná dřevní hmota (křoví a větve) bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Kmeny pokácených stromů budou rozřezány na menší kusy a ponechány k odběru vlastníkům. U objektu SO 2 bude provedeno sečení divokého porostu a vodního rostlinstva z celého průtočného profilu HOZ. Pokosená hmota bude vyhrabána a uložena podél vrchních hran a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 142 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků