Veřejná zakázka: Výzva č. 114 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 46148
Systémové číslo: P24V00000621
Evidenční číslo zadavatele: OZ/SZ SPU 076238/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 25. C2-BR - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Brno
Datum zahájení: 19.03.2024
Nabídku podat do: 02.04.2024 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 114 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění provedení udržovacích prací v k.ú. Hustopeče nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, ORP Hranice, Olomoucký kraj - odstranění náletových křovin bránících přístupu mechanizace k HOZ, odstranění kořenů a napadaných větví stromů z průtočného profilu HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, úprava průtočného profilu odstraněním splavenin, s jejich využitím na sanaci svahů, opravy nátrží a vyrovnání břehových hran koryta HOZ.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,500 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Konkrétní popis jednotlivých požadovaných výkonů je přílohou č 5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 226 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky