Veřejná zakázka: Výzva č. 35 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba VN Lipová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 40038
Systémové číslo: P22V00002837
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 333646/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 4. A2-BR - Sečení melioračních kanálů s případným odstraněním křovin - Brno
Datum zahájení: 22.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 35 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba VN Lipová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, ORP Přerov, Olomoucký kraj - sečení divokého porostu a vodního rostlinstva, včetně shrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění dřevin včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění .
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ - VN) na ploše celkem 1,478 ha, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 131 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků