Veřejná zakázka: Výzva č. 23 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Ředice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 39653
Systémové číslo: P22V00002452
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 30. C3-HK - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Hradec Králové
Datum zahájení: 24.08.2022
Nabídku podat do: 08.09.2022 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 23 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Ředice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Horní Ředice a Neratov, ORP Holice, Pardubice, povodí Labe. Práce budou provedeny na dvou objektech. U objektu SO 1 bude provedeno sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva v průtočném profilu HOZ. Dále bude provedeno čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu a budou odstraněny náletové dřeviny a listnaté stromy. Vyhrabaná biomasa a odstraněné dřeviny budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. U objektu SO 2 dojde k posekání a vyhrabání divokého porostu kolem šachet a k obetonování a osazení 1 ks skruže a zákrytových desek na stávající šachtu, která se nachází nad úrovní terénu. Na sousední šachtě budou doplněny chybějící zákrytové desky. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 0,685 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 448 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky