Veřejná zakázka: Výzva č. 7 k podání nabídek v kategorii A1-HK: Údržba HOZ Končice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38644
Systémové číslo: P22V00001444
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 3. A1-HK - Sečení melioračních kanálů s případným odstraněním křovin - Hradec Králové
Datum zahájení: 08.06.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 7 k podání nabídek v kategorii A1-HK: Údržba HOZ Končice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Končice, ORP Kolín, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu v celém průtočném profilu HOZ včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou. Posečený porost bude vyhrabán a uložen podél vrchní hrany a poté zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Na objektu bude provedena dvojí seč, první na začátku července a druhá seč na konci září. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,100 km ( 2x 0,050 km), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 404 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky