Veřejná zakázka: Výzva č. 14 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Bořkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 39176
Systémové číslo: P22V00001975
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 30. C3-HK - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Hradec Králové
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 03.08.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 14 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Bořkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Bořkov, ORP Semily, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ. Posečený porost bude vyhrabán a poté zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Zároveň budou odstraněny výmladky křovin, které vyrůstají v profilu HOZ nebo do něho zasahují a mohou tvořit překážku v průtoku vody. V celém úseku HOZ bude provedeno čištění profilu od nánosu splavené ornice (sedimentu). Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,394 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 414 919 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky