Veřejná zakázka: Výzva č. 25 k podání nabídek v kategorii C3-BR: Údržba HOZ Ostrovačice O1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 39702
Systémové číslo: P22V00002501
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 283127/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 28. C3-BR - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Brno
Datum zahájení: 31.08.2022
Nabídku podat do: 12.09.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 25 k podání nabídek v kategorii C3-BR: Údržba HOZ Ostrovačice O1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Ostrovačice, Říčany u Brna, obec Ostrovačice, Říčany, ORP Rosice, Jihomoravský kraj - sečení travin, divokého porostu a vodního rostlinstva, včetně vyhrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, odstranění náletových křovin a stromů, ořez větví, odstranění spadlých větví z koryta HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, chemické ošetření pařezů, úprava průtočného profilu odstraněním splavenin s jejich odvozem na kompostárnu, resp. jejich částečné využití na úpravu nátrží a navýšení břehových hran.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,590 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 425 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky