Veřejná zakázka: Výzva č. 107 k podání nabídek v kategorii C1-HK: Údržba HOZ Libřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 45753
Systémové číslo: P24V00000225
Evidenční číslo zadavatele: OZ/SZ SPU 475136/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 24. C1-HK - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Hradec Králové
Datum zahájení: 05.02.2024
Nabídku podat do: 16.02.2024 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 107 k podání nabídek v kategorii C1-HK: Údržba HOZ Libřice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je je provedení udržovacích prací v k. ú. Libřice, ORP Hradec Králové, povodí Labe. Provedení udržovacích prací – odstranění náletových křovin a stromů do průměru 100 mm a 4 ks stromů průměru kmene 100 – 300 mm, které zasahují do průtočného profilu HOZ nebo brání přístupu. Jedná se o odstranění jednotlivých kusů křovin nebo skupinek nepřesahující plochu 40 m2. Dále budou odstraněny pařezy. Veškerá dřevní hmota bude nevyužitelná a bude ekologicky zlikvidována dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Nakonec dojde k odstranění nánosu sedimentu, resp. stržení travního drnu ze dna HOZ a jeho rozprostření na pravém svahu HOZ včetně osetí travním semenem. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,676 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 61 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky