Veřejná zakázka: Výzva č. 75 k podaní nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 42647
Systémové číslo: P23V00001450
Evidenční číslo zadavatele: OZ / SZ SPU 097664/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 9. A3-HK - Sečení melioračních kanálů s případným odstraněním křovin - Hradec Králové
Datum zahájení: 20.04.2023
Nabídku podat do: 03.05.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 75 k podaní nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Hrobice, Srch, Němčice n. L., Ráby, Studánka, Spojil, Holice v Čechách, Nové Jesenčany, ORP Holice, Pardubice, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Posečený porost bude z průtočných profilů vyhrabán a uložen podél vrchních hran a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. U objektu SO 2 budou odstraněny na padané větve z průtočného profilu HOZ. Práce budou provedeny na deseti objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 9,286 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 698 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky