Veřejná zakázka: Výzva č. 31 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Studénka VIII“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 39853
Systémové číslo: P22V00002652
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 069519/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033715
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Kategorie DNS: 25. C2-BR - Čištění melioračních kanálů s případným sečením, odstraněním křovin nebo kácením - Brno
Datum zahájení: 22.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 31 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Studénka VIII“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, ORP Bílovec, Moravskoslezský kraj - sečení divokého porostu včetně shrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění náletových křovin a ořez větví včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění splavené ornice s jejím využitím na úpravu průtočného profilu a břehových hran HOZ včetně úpravy nerovností vlivem pojezdu techniky; osetí obnažených ploch travním semenem.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,350 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 220 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků