Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38681
Systémové číslo: P22V00001481
Evidenční číslo zadavatele: SP5359/2022-541100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-023132
Datum zahájení: 14.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování dvou návrhů KoPÚ v k.ú. Zásada a k.ú. Držkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Díla budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.
Do obvodu KoPÚ v k.ú. Zásada je zahrnuto k.ú. Zásada mimo zastavěná území obce a ucelené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je 272 ha. Celková délka hranice obvodu KoPÚ je 19,758 km, z toho bude hranice s k.ú. Loužnice v délce 0,716 km převzata. Počet řešených vlastnických parcel v předpokládaném obvodu před zahájením KoPÚ je 649 a celkový počet vlastníků před zahájením je 230.
Do obvodu KoPÚ v k.ú. Držkov je zahrnuto k.ú. Držkov a přilehlá část k.ú. Plavy, mimo zastavěná území obce a ucelené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je 312 ha. Celková délka hranice obvodu KoPÚ je 20,335 km, z toho 0,435 km je společná hranice mezi k.ú. Držkov a k.ú. Zásada. Počet řešených vlastnických parcel v předpokládaném obvodu před zahájením KoPÚ je 848 a celkový počet vlastníků před zahájením je 211.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky