Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 38652
Systémové číslo: P22V00001452
Evidenční číslo zadavatele: SP3273/2022-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022947
Datum zahájení: 13.06.2022
Nabídku podat do: 20.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Roudka a Skočova Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 693 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota části zakázky KoPÚ Malá Roudka činí: 1 937 000 Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota části zakázky KoPÚ Skočova Lhota činí: 2 756 000 Kč bez DPH.
  Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je vyhrazena podle § 100 odst. 1 zákona v zadávací dokumentaci, resp. smlouvě (čl. 3.6, čl. 17.4)

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy