Veřejná zakázka: Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 30165
Systémové číslo: P20V00002624
Evidenční číslo zadavatele: SPU 150176/2020
Datum zahájení: 23.07.2020
Nabídku podat do: 06.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Lány u Libice nad Doubravou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Lány u Libice nad Doubravou 177 ha. Upřesnění přídělů představuje předpokládanou výměru 58 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 655 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy