Veřejná zakázka: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 29875
Systémové číslo: P20V00002334
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 193347/2020
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 22.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Vypracování znaleckých posudků pro Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj na ocenění pozemků. Potřeba znaleckých posudků pro ocenění těchto typů převodů:
- převod pozemků dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,
- převod pozemků dle zákona č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
- převod pozemků dle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku č. 229/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů
- v souladu s vyhláškou č. 182/1988 Sb., o cenách pozemků a úhradách za zřízení práva os. užívání pozemků, ve znění vyhlášky 316/1990 Sb., novela vyhlášky o cenách staveb a pozemků,
- dle zákona č. 229/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 150/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle ustanovení dle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- převod pozemků dle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy