Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora provozu a rozvoj integrační platformy TerraBus
nadlimitní Zadáno 05.06.2019 23.07.2019 09:00
KoPÚ v k.ú. Nemněnice a Bukovec u Horšovského Týna
podlimitní Zadáno 05.06.2019 24.06.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Prosečné
podlimitní Zadáno 31.05.2019 19.06.2019 08:30
Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 26.06.2019 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2019-2020 - Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 09:00
Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty
podlimitní Zadáno 28.05.2019 24.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bošice u Kouřimi a Klipec
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 03.07.2019 08:30
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 01.07.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a v k.ú. Veselská Lhota
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 02.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín
nadlimitní Zadáno 21.05.2019 26.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 08:30
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč
podlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pelejovice
podlimitní Zadáno 17.05.2019 17.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
podlimitní Zadáno 17.05.2019 10.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016