Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35684
Systémové číslo: P21V00003761
Evidenční číslo zadavatele: SP10320/2021-504202
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení, vodoprávní řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace pro vodní nádrž VN 1 a VN 2 v k. ú. Semněvice a dále pro přístupové komunikace k těmto nově navrženým vodním nádržím, tj. pro VN 1 je nutné vypracovat PD pro polní cestu VC 6 včetně interakčních prvků IP 15, IP 16, doplňkové polní cesty DC 14 a DC 21, pro VN 2 je nutné vypracovat PD pro polní cestu VC 16 včetně interakčního prvku IP 2 a doplňkovou cestu DC 12 a dále zajištění výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci výše uvedených vodní nádrží, polních cest včetně IP.
Dílčí rozdělení projektové dokumentace podle místa plnění:
Dílčí část PD č. 1 - VN 1, VC 6 včetně, IP 15, IP 16, DC 14 a DC 21
Dílčí část PD č. 2 - VN 2, VC 16 včetně IP 2, DC 12, OP 12, ochranné zatravnění ORG 4, ORG 5

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky