Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35548
Systémové číslo: P21V00003625
Evidenční číslo zadavatele: SP10283/2021
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 24.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova (dále jen „KoPÚ"), včetně provedení nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra v obvodu KoPÚ je 55 ha, na této rozloze bude řešeno 1035 parcel, které jsou evidovány u 166 vlastníků. Návrh KoPÚ bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 390 465 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín
 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky