Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Běloves
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2016 16.02.2016 09:00
ČÁST 1 - k.ú. Datelov
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
ČÁST 2 - k.ú. Divišovice u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
ČÁST 3 - k.ú. Městiště u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic
nadlimitní Zadáno 16.02.2016 11.04.2016 10:00
KoPÚ v k.ú. Poustka u Fr. Lázní - nové služby v rámci FC 1.4. Geom. a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu uprav. území vč. ZPMZ a geom. pl., 2.1. Vypracování PSZ a 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 26.02.2016 12:00
Dodávka záložních zdrojů a výměna baterií záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 29.02.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice
podlimitní Zadáno 10.02.2016 04.03.2016 09:00
Tisk publikace Koncepce pozemkových úprav na období 2016-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 15.02.2016 09:30
Dodávka LTE WiFi modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 15.02.2016 12:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybnice
podlimitní Zadáno 08.02.2016 24.02.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi k.ú. Hlinky a Nové Kounice.
nadlimitní Zadáno 06.02.2016 04.04.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahnašovice
podlimitní Zadáno 06.02.2016 22.02.2016 09:00
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žárovná“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 24.02.2016 09:00
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohradice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 16.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016