Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 18.12.2017 12.01.2018 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 22.12.2017 11:00
Dodávka spotřebního zboží do výplatních strojů značky Frama
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 22.12.2017 12:00
Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov
podlimitní Zadáno 11.12.2017 08.01.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy
podlimitní Zadáno 07.12.2017 04.01.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 20.12.2017 10:00
Realizace lokálního biocentra LBC3 Brázdim
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 18.12.2017 15:00
Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 07.12.2017 12:00
Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava Proruby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina
nadlimitní Zadáno 21.11.2017 20.12.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 07.12.2017 09:00
Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Projektové dokumentace - Polní cesty vč. zatravněné údolnice, k.ú. Horní Němčí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 29.11.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova
nadlimitní Zadáno 09.11.2017 03.01.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016