Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GTP pro návrh opatření PSZ v k. ú. Němčičky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 09.09.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
nadlimitní Zadáno 02.09.2022 04.10.2022 10:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 13.09.2022 09:00
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 12.09.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina
podlimitní Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko
podlimitní Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divoky
podlimitní Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 08:00
KoPÚ Sedlec u Mšena
podlimitní Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 08:30
TDS a koordinátor BOZP – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022 08.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou
nadlimitní Zadáno 31.08.2022 03.10.2022 10:00
Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022 13.09.2022 09:00
Výzva č. 25 k podání nabídek v kategorii C3-BR: Údržba HOZ Ostrovačice O1
nadlimitní Zadáno 31.08.2022 12.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břízsko
podlimitní Zadáno 31.08.2022 21.09.2022 09:00
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6
podlimitní Zadáno 31.08.2022 19.09.2022 09:00
TDS pro odstranění škod na C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2022 31.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016