Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 08.06.2020 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Nová Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 03.06.2020 10:00
Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2020 24.06.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 09.06.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2020 11.06.2020 09:00
Údržba HOZ Olomoucko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 03.06.2020 09:00
Údržba HOZ Prostějovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 04.06.2020 09:00
Údržba HOZ Přeštice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 02.06.2020 09:00
Dodávka kabelů a projektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 22.05.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohouňovice I a Opatovice
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2020 08.06.2020 08:30
Oprava mostu v k. ú. Přívozec
podlimitní Zadáno 20.05.2020 15.06.2020 09:00
Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stradonice u Nižboru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2020 19.06.2020 10:00
Technický dozor stavebníka cesta C34 v k.ú. Dolní Boříkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 25.05.2020 00:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Jindřichov u Hranic
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 27.05.2020 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rané
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 04.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016