Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JPÚ v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 25.03.2024 10:00
TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 18.03.2024 09:00
Podpora pro servery a disková pole HPE
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 18.03.2024 10:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Železný Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 14.03.2024 09:00
Výzva č. 112 k podání nabídek v kategorii C2-HK: Údržba HOZ Slatina II.
nadlimitní Zadáno 07.03.2024 18.03.2024 08:00
Posudek TBD pro VD Malé vodní nádrže v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2024 07.03.2024 00:00
PD - Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 19.03.2024 09:00
PD – Stavba poldru VN3 včetně SP3 v k.ú. Bošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 15.03.2024 09:00
Polní cesta C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s doprovodnou zelení a výsadbou zeleně v doprovodném prvku KZ 7
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 26.03.2024 10:00
Vytyčení po KoPÚ v okrese Jičín 2024-25
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 15.03.2024 10:00
Vytyčení hranic pozemků 2024 - okres Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 11.03.2024 12:00
PTK na zavedení Dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na vypracování znaleckých posudků
nadlimitní Zadávání 05.03.2024
Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 14.03.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olešná u Hořovic
nadlimitní Zadáno 04.03.2024 08.04.2024 08:30
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Zlínský kraj 2024 – 2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 12.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016