Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TD, koordinátor BOZP při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 27.09.2019 10:00
Studie odtokových poměrů v k.ú. Krty a Jesenice u Rakovníka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 26.09.2019 10:00
KoPÚ Turov_D35
nadlimitní Zadáno 16.09.2019 21.10.2019 08:00
Realizace polních cest v k.ú. Konojedy – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Autorský dozor při výstavbě PC - C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C2-Doubravany
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 18.09.2019 14:00
Intranet na platformě SharePoint
podlimitní Zadáno 09.09.2019 11.10.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce
podlimitní Zadáno 05.09.2019 25.09.2019 09:00
Vytyčování pozemků po pozemkových úpravách 2019- Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 13.09.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě
podlimitní Zadáno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 18.09.2019 09:00
Projektová dokumentace „Vodní nádrž VN1 Prasklice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 09:00
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda
nadlimitní Zadáno 30.08.2019 30.09.2019 09:00
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda
nadlimitní Zadáno 30.08.2019 30.09.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 13.09.2019 09:00
,,Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 19.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016