Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milavče a Radonice u Milavčí
nadlimitní Vyhodnoceno 20.07.2023 11.09.2023 09:00
Realizace polní cesty HPC1 v k.ú. Čtyřicet Lánů a polní cesty „Komunikační propojení k silnici I/34 - k.ú. Svitavy-předměstí“
podlimitní Zadáno 20.07.2023 07.08.2023 08:00
KoPÚ Úhošťany
nadlimitní Vyhodnoceno 20.07.2023 23.08.2023 09:00
Výzva č. 86 k podaní nabídek v kategorii C2-CB: Údržba HOZ Radonice a Vintířov
nadlimitní Zadáno 19.07.2023 31.07.2023 09:00
Zpracování PD pro polní cesty VC 22, VC10 a HC4 v k. ú. Pravonín, okres Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 31.07.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočín u Kralovic
podlimitní Vyhodnoceno 19.07.2023 21.08.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Křelovice u Pelhřimova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 01.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přemyslovice
nadlimitní Zadáno 19.07.2023 05.09.2023 09:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ - KoPÚ Rváčov a KoPÚ Košov
nadlimitní Hodnocení 18.07.2023 18.08.2023 09:00
Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT – nesporná agenda – pro Odbor ICT a Sekci provozních činností
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 25.07.2023 10:00
Vytyčování pozemků 2023 - Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 21.07.2023 10:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Vinice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 24.07.2023 09:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 19.07.2023 00:00
Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách v k.ú. Hrabětice, Podmolí, Dyjákovičky a Kubšice - II. etapa (podzim 2023)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023 28.07.2023 09:00
Objednávka na odstranění nepovolené skládky na pozemku p. č. 526/1 v k. ú. Dvory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016